Rodzaje prac ziemnych

Roboty ziemne to pierwszy etap prac budowlanych, niezależnie od tego, czy chcemy przygotować fundamenty pod budynek, stworzyć podziemne instalacje czy budować drogi. Polegają one na wydobywaniu naturalnego gruntu, przenoszeniu go lub kształtowaniu zgodnie z założonym planem. Przy robotach ziemnych wykorzystuje się zwykle ciężki sprzęt, taki jak koparki różnego typu, ale część prac wykonywana jest również za pomocą ręcznych narzędzi. A czasem nawet gdy mamy do czynienia ze skalistym gruntem, z użyciem materiałów wybuchowych.

Jakie są rodzaje robót ziemnych?

Prace ziemne dzieli się najczęściej na trzy podstawowe typy, różniące się od siebie głównie tym, na jakim etapie realizacji projektu są wykonywane.

Porządkowe roboty ziemne – nazywane również przygotowawczymi. W dużej mierze polegają na usuwaniu elementów roślinnych, które utrudniałyby lub uniemożliwiały dalszą pracę, takich jak pnie, korzenie i krzewy. Istotnymi czynnościami są też spulchnianie gleby oraz odprowadzanie wód odpadowych.

Podstawowe roboty ziemne – większość prac związanych z wydobywaniem, przenoszeniem i kształtowaniem gruntu mieście się właśnie w tej kategorii. Do podstawowych robót ziemnych zaliczamy więc wykopy pod obiekty budowlane, drogi i instalację, jak również wykonywanie nasypów i wyrównywanie terenu.

Wykończeniowe roboty ziemne – stanowiące ostatni etap przed rozpoczęciem stawiania budynków lub montowania instalacji. Polegają na wyrównywaniu dna wykopów, profilowaniu skarp i nasypów, przeprowadzaniu mikroniwelacji. Na tym etapie szykuje się ziemię pod roślinność i wytycza trawniki.

Istnieje jednak jeszcze inna klasyfikacja prac ziemnych, uwzględniająca to, na jakim obszarze są realizowane. Mówimy więc o:

  • liniowych robotach ziemnych – gdy pracuje się na wąskich pasach terenu, przygotowując go na przykład pod drogę albo torowisko,
  • powierzchniowe roboty ziemne – prowadzone na dużych obszarach, takich jak remontowane place miejskie,
  • wykopy budowlane – gdy teren przygotowywany jest pod konstrukcje podziemne i fundamenty.